داستان شروع ما

ماموریت ما

شناسایی و حل مشکل ازدواج جوانان نیازمند (تهییه جهیزیه) در سطح استان تهران با عنایت پرودگار

 

چشم انداز ما

تامین و تحویل 1400 جهیزیه به جوانان نیازمند تا سال 1406

حمایت

با پرداخت هر سهم 10 هزارتومنی با گرسنگی بچه های سرزمینمون مبارزه کن.

فعالیت داوطلبانه

فعالیت داوطلبانه  شما در انجام امور خیریه میتونید مارو یاری کنید .

در جریان کارها قرار بگیرید!

در سامانه ثبت نام کنید تا در جریان امور کمپین ها و حمایت ها قرار بگیرید.