همراه با هم میتونیم گره از کار مردم باز کنیم

کمک به جذب مشارکت های مردمی

شما میتونید به عنوان نماینده ما کمک های مردمی رو جذب کنی تا در این کار خیر سهیم باشی

کمک به سئو سایت

ما برای بهبود جایگاهمون در گوگل نیاز به متخصص سئو داریم از این طریق میتونید در این کار خیر سهیم باشید

کمک در حمل و نقل

ما برای جهیزیه و دیگر امور خیریه نیاز به ماشین های مخصوص حمل و نقل داریم این هم یک راه دیگه است برای سهیم شدن تو کار خیر

کمک به تولید محتوا

اگر نویسنده خوبی هستی میتونی تو تولید محتوا متنی ما رو یاری کنی و شریک کار خیرمون باشی

کمک در امور گرافیکی

راه دیگ ای که میتونه مارو در مسیر خیرمون یاری کنه انجام امور گرافییکی هست که در کمپین ها استفاده میکنیم

در آخر هم میتونی تو هر زمینه ای که دوست داری کمکمون کنی رو تو باکس زیر بهمون بگی

حمایت کنید!

هنوز هم 10 هزارتومن ارزشمنده
با حمایت شما عاشق به معشوق میرسه

ریال
انتخاب مقدار:

در جریان کارها قرار بگیرید!

در سامانه ثبت نام کنید تا در جریان امور کمپین ها و حمایت ها قرار بگیرید.