هرجوری که دوست داری و حالت خوبه باهاش کمک کن

فرم ارسال کالا

حمایت

با پرداخت هر سهم 10 هزارتومنی با گرسنگی بچه های سرزمینمون مبارزه کن.

فعالیت داوطلبانه

فعالیت داوطلبانه  شما در انجام امور خیریه میتونید مارو یاری کنید .

در جریان کارها قرار بگیرید!

در سامانه ثبت نام کنید تا در جریان امور کمپین ها و حمایت ها قرار بگیرید.